Lezajlott a 2023. évi évzáró közgyűlés.

Lezajlott 2024. május 23-n a HKVSZ 2023. évet lezáró rendes közgyűlése. Alábbi határozatok alapján elfogadásra került a 2023. évi tevékenységi és gazdálkodási beszámoló és a 2024. évi tervek.

K-6/2024. határozat: A Közgyűlés a 2023. évi tevékenységi-, felügyelő bizottsági- és pénzügyi beszámolókat (mérleg és eredménykimutatás) egyhangúlag elfogadta.

K-7/2024. határozat: A Közgyűlés a 2024. évi tevékenységi tervet és a hozzá kapcsolódó gazdasági iránymutatókat egyhangúlag elfogadta.

Archívum.
MEGHÍVÓ a Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetségének (1191 Budapest, Ady Endre út 28-30.) 2023. évi évzáró Közgyűlésére. Értesítjük Tisztelt Tagjainkat, hogy Szövetségünk 2024. május 17-n 10:00-ra hirdeti meg 2023. évi évzáró Közgyűlését. Amennyiben nem gyűlik össze a szavazásra jogosult tagság 50%-a plusz egy fő, akkor a közgyűlés nem határozatképes és meg kell ismételni.

A megismételt közgyűlés időpontja 2024. május 23. 10:00, amely a megjelent tagok létszámától függetlenül határozatképes! A közgyűlés helyszíne: 1143 Budapest, Francia út 10.

A helyszínre való zökkenőmentes bejutás és a helyszíni vendéglátás tervezése érdekében regisztráció szükséges!

A Közgyűlésre és a tagok szavazati jogaira vonatkozó előírásokat az Alapszabály és a „Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata” tartalmazza. Jogi személy tagot cégjegyzékben jegyzett törvényes képviselője vagy annak meghatalmazottja képviselhet a Közgyűlésen.

Napirendi pontok:
Köszöntő
Formalitások
2023. évi beszámolók elfogadása
2024. évi tervek elfogadása
Zárszó

REGISZTRÁCIÓ! Kérjük, hogy részvételi szándékát előre jelezze!