Lezajlott a 2022. évi évzáró Közgyűlés.

2023. május 25-n lezajlott a HKVSZ 2022. évi évzáró közgyűlése. Köszönjük a megjelent tagok részvételét. A következő határozatok születtek a Szövetség 2023. évi működésével kapcsolatban:

K-6/2023. határozat:
A Közgyűlés a 2022. évi tevékenységi-, felügyelő bizottsági- és pénzügyi beszámolókat egyhangúlag elfogadta.
K-7/2023. határozat:
A Közgyűlés a 2023. évi tevékenységi tervet és a hozzá kapcsolódó gazdasági iránymutatókat egyhangúlag elfogadta.
K-8/2023. sz. határozat:
A tagdíj mértékének 2023. tevékenységi és pénzügyi évtől 42.000,-ft-ra módosulását a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Archív:
MEGHÍVÓ a Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetségének (1191 Budapest, Ady Endre út 28-30.) 2022. évi évzáró Közgyűlésére. Értesítjük Tisztelt Tagjainkat, hogy Szövetségünk 2023. május 22-n hétfőn 10:00-ra hirdeti meg 2022. évi évzáró Közgyűlését. Amennyiben nem gyűlik össze a szavazásra jogosult tagság 50%-a plusz egy fő, akkor a közgyűlés nem határozatképes és meg kell ismételni.

A megismételt közgyűlés időpontja 2023. május 25. 10:00, amely a megjelent tagok létszámától függetlenül határozatképes! A közgyűlés helyszíne: 1072 Budapest, Nyár u. 9. (BGéSZC Arany János Technikum és Szakképző Iskola)

A helyszínre való zökkenőmentes bejutás és a helyszíni vendéglátás tervezése érdekében regisztráció szükséges!

A Közgyűlésre és a tagok szavazati jogaira vonatkozó előírásokat az Alapszabály és a „Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata” tartalmazza. Jogi személy tagot cégjegyzékben jegyzett törvényes képviselője vagy annak meghatalmazottja képviselhet a Közgyűlésen.

Napirendi pontok:
Formalitások
– megnyitó
– levezető elnök megválasztása
– a Közgyűlés közreműködő szerveinek megválasztása
– napirend elfogadása
2022. évi beszámolók elfogadása
– 2022. évi tevékenységi és pénzügyi beszámolók
2023. évi tervek elfogadása
– 2023. évi tevékenységi és pénzügyi tervek
Tagdíjkorrekció
Zárszó