Írásunk és gondolataink forrása társszövetségünk, a MÉGSZ „Alapértékeink és alapgondolataink” c. esszéje. Az épületgépészet és ezen belül a hűtő-, klíma- és hőszivattyútechnika a fókuszban!

 1. A szakma célja a létrehozás, a társadalmi értékteremtésben való hasznos és eredményes részvétel.
 2. A szakma egy rendszer és egységes rendszerként működik.
 3. A szakma céljának teljesítői a piacon működő tervező-, kivitelező-, karbantartó-, javító-, üzemeltető vállalkozások és természetesen az ide tartozó gyártók és kereskedések, oktatók és oktatási intézmények, továbbá a felügyeleti szervezetek, és érdekképviseletek.
 4. A szakma minden egyes – fent felsorolt – művelője egyformán fontos eleme az értékláncnak.
 5. A szakmai teljesítmény a piacon működő egyes egységek teljesítésein keresztül jelenik meg és válik használati értékké.
 6. Az épületgépészeti szakma sokszínű és sokrétű, nincs olyan szervezet, mely egyedül és egységesen tudná képviselni a teljes szakmai kört.
 7. Különösen fontos a hatékony érdekképviselet, melyhez elengedhetetlen, hogy a szakmánkról, a szakmai közösségről és belső viszonyainkról világosan és valósághűen gondolkodjunk.
 8. Szakmai szinten kiemelt fontosságú a nyitottság és igény a folyamatos továbbképzésre, szakmai fejlődésre, újdonságok munkafolyamatokba való integrálása.
 9. Kiemelten fontos a hatékony szakmai érdekképviselet, melynek hatása a teljes szakmára is érzékelhetővé válik.
 10. A szakma, mint rendszer sikerének alapfeltétele a jól működő, egységes érdekképviselet.
 11. Az érdekvédelem alapfeltétele egymás elfogadása és kölcsönös tisztelete.
 12. Az érdekvédelem szakmai egyeztetési rendszerben működik.
 13. A HKVSZ célja az objektív alapú kölcsönös együttműködés.
 14. A szakmán belül a valódi (objektív) szerepek és súlyok megtalálása a sikeres együttműködés alapja.
 15. Félre kell tenni minden szakmai szereplőnek az egymással szembeni vélt vagy valós sérelmeit, az ellenségeskedést, a részérdekek eltúlzott képviseletét, az elvtelen pozícióharcot, a célok és eszközök helytelen kezelését!
 16. Mivel a szakma egységes rendszerben működik, így annak bármely csoportjának vagy tagjának gyengítése, leértékelése az egész szakma minden szereplőjére nézve jelentős társadalmi és gazdasági károkat, egyenlőtlenségeket okoz.
 17. A szakma szereplőinek, szervezeteinek nem lehet célja a másik legyőzése!